bh telekom

“Kvalitetnim pružanjem usluga Premium PULL i Bulk SMS, kompanija SMS Vision d.o.o. Banja Luka se pokazala kao pouzdan partner BH Telecoma u pružanju ovih usluga na tržištu BiH. Ova kompanija prati kretanja na tržištu u oblasti pružanja VAS usluga i u skladu sa potrebama krajnjih korisnika teži razvoju novih servisa, kojima pristupa veoma profesionalno što je od neprocjenjivog značaja za kvalitetnu realizaciju komercijalnih servisa.”

 • Logo

M:Tel

M:TEL - “…kompanija SMS VISION se pokazala kao pouzdan partner koji efikasno realizuje sve zahtjeve krajnjih korisnika te pruža izuzetno kvalitetnu uslugu. Prati kretanja na tržištu u oblasti pružanja SMS usluga i u skladu sa potrebama krajnjih korisnika teži razvoju novih servisa kojima pristupa vrlo profesionalno što je od neprocijenjivog značaja za kvalitetnu realizaciju komercijalnih servisa.”

“Dosadašnja saradnja sa kompanijom SMS VISION bila je na visokom nivou, te smo izuzetno zadovoljni saradnjom koju namjeravamo da proširimo i u budućnosti na polju razvoja SMS usluga.”

 • Logo

Banjalucka Pivara

BANJALUČKA PIVARA AD - “Generalno saradnja na polju SMS nagradne igre sa SMS VISION-om je ostvarena na jednom visokom profesionalnom nivou i na osnovu naših pozitivnih iskustava preporučujemo SMS VISION svim firmama koje se odluče na realizaciju SMS nagradnih igara”

 • Logo

NESTRO PETROL

“…sa SMS VISION smo više puta realizovali marketinške SMS kampanje, gdje je SMS VISION bez izuzetka pružao izuzetno kvalitetnu uslugu…SMS VISION je sve preuzete obaveze izvršavao bez greške, unutar dogovorenih rokova, uz veoma visok profesionalni nivo. što je bilo od neprocjenjivog značaja za kvalitetnu realizaciju i analizu SMS nagradne igre.”

“Opšta ocjena usluge koju je SMS Vision d.o.o. pružao u dosadašnjem periodu je veoma visoka, te smo svakako izuzetno zadovoljni saradnjom koju namjeravamo da proširimo u budućem periodu.”

 • Logo

Pivara Tuzla

PIVARA TUZLA AD - “SMS VISION je jedini od provajdera koji je u ponudi dao detalje i analize koji se mogu dati i uraditi na osnovu pristiglih SMS poruka Svakodnevno dobijamo izvještaje sa svim detaljima oko nagradne igre, i do sada nismo imali niti jedan prigovor od strane učesnika u nagradnoj igri, tako da smo mi, u Pivara Tuzla d.d. prezadovoljni izborom SMS Vision-a za provajdera u nagradnoj igri “Tuzlansko popiješ i auto dobiješ” te bismo ga sa velikim zadovoljstvom preporučili za poslovnu saradnju”

 • Logo

OFFICE SHOES

OFFICE SHOES BH - “Saradnja na polju SMS obavještavanja sa SMS VISION-om je na visoko profesionalnom nivou i na osnovu naših pozitivnih iskustava preporučujemo ih svim kompanijama koje žele da realizuju slične sisteme.”.

“Tim SMS VISION-a izlazi nam u susret sa rokovima, gdje su ponekad i za vrlo kratke rokove ispoštovali sve tehničke uslove i odradili posao po najvišem standardu.”

 • Logo

DELHAIZE GROUP BiH

“Kroz saradnju sa SMS VISION uspješno smo izvršili migraciju na njihov servis, kreirali jedinstveni SMS servis u BiH, koji zadovoljava sve tehničke, zakonske i funkcionalne uslove. Pomoć kroz savjete tima iz SMS VISION-a bila je velika i u veoma kratkom roku smo realizovali sve zacrtano.”

“Tokom funkcionisanja sistema, nije bilo ni najmanjih problema što se tiče poštovanja rokova isporuke i izvještavanja. Dosadašnja saradnja sa SMS VISION je bila na visokom nivou i sa naše strane možemo iskazati veliko zadovoljstvo i želju za uspješnom saradnjom i u budućnosti.”

 • Logo
 • Logo

INTERACTIV

“Sa SMS VISION troškovi su mnogo manji, a isporučenost poruka povećana, gdje dolazi do zaključka da su mnogo efikasniji u mnogim poljima od ostalih. Na raspolaganju su u svako doba dana i svoj posao obavljaju profesionalno. Tokom funkcionisanja sistema nije bilo ni najmanjih problema.

“Saradnja sa SMS VISION-om će se nastaviti i u budućnosti. Hvala mu što postoji!

 • Logo
 • Logo
 • Logo

MANA – METRO d.d

“Saradnju s SMS VISION ocijenjujemo vrlo korektnom. Kao naš partner za tržište BIH pomažu nam realizovati poslovne ciljeve, a prvenstveno nam je bitna prilagodljivost u kratkom vremenskom periodu.”

“Zbog svega toga planiramo daljnju saradnju, te vjerujemo da ćemo ostvariti stabilni partnerski odnos”

 • Logo